Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Mieszkaniec naszej Gminy – sołtys wsi Iwkowa wziął udział w konkursie „Polska wieś dziedzictwo i przyszłość”

Mieszkaniec naszej Gminy – sołtys wsi Iwkowa wziął udział w  konkursie   „Polska wieś  dziedzictwo i przyszłość”

Kapituła Konkursowa Fundacji na rzecz rozwoju Rolnictwa dokonała wyboru laureata VI edycji konkursu w osobie Pana Stefana Szot autora pracy pt.”Łopowiadania”. Praca ta prezentuje dorobek kulturowy kraju i regionu, opisując inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki).

„Łopowiadania” to zbiór opowiadań, które jak podkreśla prof. Roch Sulima – oddają realia etnograficzne, napisane ze sporą kulturą literacka, co widać m.in. w umiejętności wykorzystywania gwary, której użycie nie popada w kolizję z narracją prowadzoną w polszczyźnie literackiej. Teksty są napisane w konwencji, która nawiązuje do dobrych wzorów ludowej humorystyki z sowizdrzalskim konceptem skierowanym przeciwko nieomylności i niepodważalnej „powadze” władzy , przeciw jej jawnym uzurpacjom.

 

Autor: Gryz Krystyna

Wróć