Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Nabór dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Nabór dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działającej na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu naboru tematycznego w ramach dodatkowych zadań dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich https://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=430

Wróć