Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Budowa wiaty turystycznej w Iwkowej

Budowa wiaty turystycznej w Iwkowej

Informacja

 

Urząd Gminy w Iwkowej informuje o zakończeniu realizacji operacji pn.: „Budowa wiaty turystycznej” dofinansowanej ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Przedmiotową inwestycję zrealizowano w Iwkowej na działce nr 1542/5. Wiata wykonana została w technologii tradycyjnej – murowana, ściany zewnętrzne częściowo obłożone piaskowcem górskim. Konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa w tradycyjnym montażu ciesielskim, kryta blachą ocynkowaną. Na kalenicy dachu zamontowane zostały dwie ozdobne wieżyczki, wewnątrz drewniana ławka oraz tablice turystyczne. Obok wiaty umieszczono również kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Wybudowana wiata stanowi jeden z elementów zaplecza turystycznego, znajduje się w pobliżu przebiegu pieszego szlaku turystycznego do pustelni  św. Urbana w Iwkowej oraz tras rowerowych. Dzięki zamontowanym tablicom zawierającym informacje o lokalnych walorach turystycznych, wiata pełni funkcję informacji turystycznej, a także jest miejscem do krótkiego wypoczynku i schronieniem przed deszczem.

 

 

Wróć