Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

O wykorzystaniu funduszy unijnych w Iwkowej

O wykorzystaniu funduszy unijnych w Iwkowej

Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców dzięki funduszom unijnym, a także aktywność sołtysów w promowaniu projektów – to tylko niektóre z tematów, omawianych w czwartek 4 października przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacka Pająka i Wójta Gminy Iwkowa Bogusława Kamińskiego.

- Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Gminie Iwkowa
– komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: - Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.

W Małopolsce realizowanych jest obecnie kilkadziesiąt projektów, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie. Są wśród nich projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. Stanowią one odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

W Gminie Iwkowa z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 230 osób,
w tym 52 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wzięły udział 33 osoby. Dzięki projektowi „Firma +1”
3 osoby znalazły pracę, a dzięki projektowi „Konserwator” – 1. Z kolei w projekcie „Kierunek Kariera” uczestniczy 29 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące powinny zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na własną firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach. Mieszkańców Gminy Iwkowa starają się o tym przekonywać sołtysi, współpracujący
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, którzy zachęcają m.in. do skorzystania z bonów
w projekcie „Kierunek Kariera”. Szczególnie aktywni są sołtysi Wojakowej, Kątów i Porąbki Iwkowskiej.

W „Kierunku Kariera” można dostać bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, dzięki którym szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już jesienią w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera”, należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

Najbliższe dyżury doradców w powiecie brzeskim zaplanowane są w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku (pl. Targowy 10). Zapraszamy 10 października, 14 listopada
i 12 grudnia w godz. 14.00 – 18.00.

Wróć