Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od września 2019r. nałożyła na właściciela nieruchomości ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Dokładna segregacja przedstawiona jest na stronie Ministerstwa Środowiska:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

Wróć