Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWKOWA W SPRAWIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI I ICH OZNAKOWANIA

OBWIESZCZENIE								WÓJTA  GMINY IWKOWA																W SPRAWIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI I ICH OZNAKOWANIA

Na podstawie art. 47a ust.1, art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz.276) oraz apelu Głównego Geodety Kraju w związku z zaplanowanym na 2021 r. spisem powszechnym ludności i mieszkań, pilnej weryfikacji numeracji porządkowej nieruchomości podlegają: 

1. Budynki znajdującej się w tej samej miejscowości i oznaczonych (samowolnie) tym samym numerem porządkowym.

2. Budynki szczególnie istniejące w tym w trakcie budowy nieposiadające przypisanego numeru porządkowego. Apeluje się do właścicieli ,zarządców, władających nieruchomością , których sprawa dotyczy o pilny kontakt  telefoniczny z pracownikiem merytorycznym P. Stanisławem Motak tel. 14 6844010 w godzinach pracy urzędu w celu uregulowania rozbieżności

Przypomina się również o ustawowym obowiązku oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerem budynku i nazwą miejscowości – sprawa dotyczy wszystkich właścicieli ,władających, zarządców budynków, które do tej pory nie zostały oznakowane.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWKOWA W SPRAWIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI I ICH OZNAKOWANIA

Wróć