Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Oczyszczacze powietrza trafią do przedszkoli z gminy Iwkowa

Oczyszczacze powietrza trafią do przedszkoli z gminy Iwkowa

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Do 14 września do wszystkich publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych z gminy Iwkowa zostaną dostarczone oczyszczacze powietrza. Tym razem jest to akcja edukacyjna prowadzona przy współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

Sezon zimowy w Małopolsce ciągle jeszcze obfituje w liczne przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze. Coraz większa liczba osób jest już świadoma, że taki stan rzeczy niesie liczne konsekwencje zdrowotne dla naszego organizmu. Dlatego też oprócz wymiernych działań w postaci dofinansowania do wymiany kotłów na niskoemisyjne bardzo istotny jest także wymiar edukacyjny.

Przekazane urządzenie to powód do rozpoczęcia dyskusji wśród maluchów na temat tego po co jest i do czego będzie im służyło? Dlatego też wszystkie przedszkolaki biorące udział w akcji w najbliższym czasie po raz kolejny pogłębią swoją wiedzę w tematyce ochrony powietrza i wspólnie z opiekunami będą realizować akcje edukacyjne uwrażliwiające lokalne społeczności na problem i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Oczyszczacze powietrza przekazane do poszczególnych placówek oświatowych z pewnością pozwolą na poprawę jakości powietrza w salach, w których będą przebywać przedszkolaki. A czystsze powietrze w salach to lepsza koncentracja i efektywniejsze przyswajanie wiedzy na zajęciach.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione dzięki realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Wróć