Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Odśnieżanie chodników

Odśnieżanie chodników

Urząd Gminy w Iwkowej przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. W związku z ww. ustawą każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien zostać uprzątnięty. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego bezpośrednio leży przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela.

Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy np. poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny lub karze nagany.

Jednocześnie dziękujemy Mieszkańcom, którzy wywiązują się z obowiązku odśnieżania.

Wróć