Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Oficjalne otwarcie nowych inwestycji w gminie Iwkowa

Oficjalne otwarcie nowych inwestycji w gminie Iwkowa

Dnia 26 sierpnia 2023 r. w sobotnie popołudnie dokonano uroczystego otwarcia Iwkowskiego Centrum Aktywności, w tym Biblioteki, jak również ciągu pieszo- rowerowego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Sejmu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Powiatu, wójtowie z sąsiednich gmin, przedstawiciele parafii z Gminy Iwkowa, radni, sołtysi, dyrektorzy bibliotek z powiatu brzeskiego, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy w Iwkowej, projektanci, wykonawcy oraz mieszkańcy gminy.


W dniu uroczystego otwarcia nowej biblioteki miała miejsce niezwykła sytuacja, która na zawsze pozostanie w pamięci uczestników. Właśnie w trakcie trwania mszy świętej, która była częścią programu otwarcia, niespodziewanie nadeszła ogromna zawierucha, która odcięła gminę od prądu i zostawiła po sobie wiele szkód. Chwilami wydawało się, że aura przekreśli wszelkie plany na ten dzień. Mimo, że nawałnica próbowała pokrzyżować plany, uczestnicy uroczystego otwarcia biblioteki zachowali spokój, determinację i ducha wspólnoty, co pozwoliło im cieszyć się pełnią tego wyjątkowego momentu.


Spotkanie otworzył Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński wraz z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej, którzy powitali gości oraz podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu.


Uroczystego przecięcia wstęgi przy nowym budynku Biblioteki dokonali Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadeta Klimek, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec- Lech, Poseł na Sejm Józefa Szczurek-Żelazko, Poseł na Sejm Urszula Augustyn oraz Poseł na Sejm i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Poświęcenia gmachu biblioteki dokonał ks. Marek Bach – Proboszcz Parafii w Iwkowej. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do zwiedzania biblioteki.

Wyrazem wdzięczności dla osób, które przyczyniły się do realizacji obu inwestycji, były statuetki z wizerunkiem nowego budynku Biblioteki i kładką przy parkingu dla rowerów i samochodów z herbem Gminy, które wręczył Wójt Gminy Iwkowa

Otwarcie Iwkowskiego Centrum Aktywności połączone było z Jubileuszem 75-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej z okazji którego Kierownik Biblioteki Bernadeta Klimek zaprezentowała film pt. „Zarys dziejów Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej”.

Otwierane inwestycje zostały zauważone przez Komisję Europejską która opatrzyła je swoim komentarzem następującej treści:


„Nowe inwestycje w gminie Iwkowa, zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, są doskonałym przykładem tego, jak Fundusze Europejskie w mierzalny sposób przekładają się na zwiększenie jakości życia każdego z mieszkańców. Dzięki nowym parkingom dla rowerów Bike&Ride i dla samochodów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego, dofinansowanych w kwocie ponad 3 mln PLN z funduszy UE, mieszkańcy mają umożliwiony lepszy dostęp do komunikacji zbiorowej ułatwiający codzienne poruszanie się w sposób bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska dzięki niskoemisyjnym i zintegrowanym rozwiązaniom. Natomiast, dzięki przebudowie Iwkowskiego Centrum Aktywności, dofinansowanego w kwocie 4,5 mln PLN z funduszy UE, lokalna społeczność zyskała nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości, działalności społecznej oraz kulturalnej. Połączenie funkcji gospodarczych z nową siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla Inkubatora NGO wpisuje się również w cele Nowego Europejskiego Bauhausu” - Angela Martinez Sarasola, naczelnik Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

Koszt dwóch inwestycji wyniósł 11 254 192,05 zł.

Iwkowskie Centrum Aktywności
Całkowita wartość projektu: 7 077 083,67 zł
Dofinansowanie łączne: 4 854 974,29 zł. w tym:
Dofinansowanie z UE: 4 513 763,34 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 341 210,95 zł.
Budżet Gminy: 2 222 109,38 zł.


Ścieżka pieszo - rowerowa:
Całkowity koszt zadania: 4 177 158, 38 zł.
Dofinansowanie z funduszy europejskich: 3 007 272, 27 zł.
Budżet Gminy: 1 169 886,11 zł.

 

Wróć