Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie określania zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwkowa, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 roku
o godz. 17:00 
w sali podziemnej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej Delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Iwkowa, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii

Wróć