Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku, promocji i organizacji wolontariatu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 01 kwiecień 2022 r.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Drużkowa Pustego” z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej, złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku, promocji i organizacji wolontariatu pn. „ZDROWY I SZCZĘŚLIWY SENIOR”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 5 000 złotych. Dotacja proponowana: 5 000 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 08 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres:
2-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2084295,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-profilaktyk.html

Wróć