Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Iwkowa uprzejmie informuje, iż w miejscowościach Wojakowa, Kąty i Porąbka Iwkowska w dniu 25 czerwca 2022r. prowadzone będą prace związane z demontażem odbiorników radiowych zamontowanych na wodomierzach. Dotyczy to wodomierzy zainstalowanych w 2018 roku. Demontaż zostanie przeprowadzony przez firmę WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój.

Gmina Iwkowa zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Wróć