Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE NR 2

OGŁOSZENIE NR 2

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018r.
poz. 121 z późń.zm.) Wójt Gminy Iwkowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwkowa przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Wykaz (pdf)

Wróć