Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Iwkowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Iwkowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 485 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Iwkowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

 1. Projekt uchwały oraz diagnoza niezbędna dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od dnia 06 sierpnia 2021r.:
  1. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Iwkowej
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwkowej
  3. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwkowej w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 2.  Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2021r. w formie:
  1. papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy w Iwkowej lub złożonej osobiście na dzienniku podawczym, 
  2. elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@iwkowa.pl
 3. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
  1. spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021r. o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.
  2. zbieranie ankiet (wzór w załączeniu)

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Iwkowej. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest p. Agnieszka Mida

 https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1975180,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-gminy-w-iwkowa-w-sprawie-wyzn.html

Wróć