Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 21 marca 2018r.

Klub Sportowy Olimpia Kąty w Kątach złożył ofertę na realizację zadania z upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Dobra kondycja to w zawodnika inwestycja”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 2000 złotych. Dotacja proponowana: 2000 złotych.

 Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 marca 2018 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1432084,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-upowszechni.html

Wróć