Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Profilaktyki uzależnień.
Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 22 czerwca 2018r.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn. „Artystyczne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 5000 złotych. Dotacja proponowana: 2500 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 28 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1465778,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-profilaktyk.html

Wróć