Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie: Profilaktyka uzależnień, upowszechnianie kultury fizycznej , sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 08 kwiecień 2022 r.

Stowarzyszenie „WOJAKOWA” złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn.: Zajęcia profilaktyczne połączone z wypoczynkiem i propagowaniem zdrowego trybu życia, oraz poprawę kondycji psychicznej uczniów po okresie nauki zdalnej – „Warszawa – nasza stolica…” – 3 dniowy wyjazd dla 40 uczniów z klas VII-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 2.500 złotych. Dotacja proponowana: 2.500 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres:  32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2092740,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-profilaktyk.html

Wróć