Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny,

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 01 lipiec 2022 r.

Ludowy Klub Sportowy IVA Iwkowa złożył ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn.: „Piłka na TAK nałogom mówię NIE ”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 5.000 złotych. Dotacja proponowana: 5.000 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 8 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres:

32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2131533,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-przeciwdzia.html

Wróć