Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 23 luty 2024 r.

Stowarzyszenie Piłkarskie ZUBELLO złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn.: „Piłka nożna dla każdego - Mały Mundial 2024”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 9.900 złotych. Dotacja proponowana: 2.500,00 złotych

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 01 marca 2024r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres:

32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2414353,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-.html

Wróć