Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej,

w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28 czerwca 2024 r.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn.:    „MALI IWKOWIANIE – WIELKIE ASPIRACJE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 3.500 złotych. Dotacja proponowana: 3.500 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 05 lipca 2024 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2491714,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-podtrzymywa.html

Wróć