Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Profilaktyki uzależnień.

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie – Profilaktyki uzależnień.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 18 kwietnia 2019r.

Stowarzyszenie „Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa” w Iwkowej złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn. „Rodzinna Inauguracja Sezonu Turystycznego w Iwkowej”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 6273,00 złotych. Dotacja proponowana: 6273,00 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłasza  pisemnie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1590010,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-profilaktyk.html

Wróć