Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla wybranych regionów kraju w tym dla powiatu brzeskiego. (kopia) (kopia) (kopia)

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla wybranych regionów kraju w tym dla powiatu brzeskiego.

Alert dotyczy ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia:

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

Zalecenia się:

  • Ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, w przypadku odczuwania pieczenie w oczach, kaszlu lub bólu gardła.
  • Ograniczenie wietrzenie pomieszczeń.
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
  • Śledzenie na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza:

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  • Ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.
  • Szczególne zwrócenie uwagi na terminowe przyjmowanie leków
  • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

 

Wróć