Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Palma wielkanocna

Palma wielkanocna

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej ogłasza gminny konkurs pt.

„PALMA WIELKANOCNA”

Cele:

 • wydobycie znaczenia i symboliki Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży
 • rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością ludową

Grupy wiekowe:

 • I – przedszkola (w tym „0”)
 • II – szkoły podstawowe (klasy I – III)
 • III – szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
 • IV – klasa VII i klasy gimnazjalne

Kryteria oceny:

 • oryginalność
 • estetyka i samodzielność wykonania
 • dobór materiałów (nie będą brane pod uwagę prace zakupione)
 • ogólny wyraz artystyczny
 • wysokość

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczeń może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę, w przypadku przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych dopuszczalne są prace zbiorowe;
 • prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej do 26 marca 2018 r., tj. poniedziałek;
 • do pracy należy dołączyć osobną kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą, spiętą lub w kopercie z widocznym zaznaczeniem w której kategorii dana praca ma być rozpatrywana;
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 marca 2018 r., tj. do środy;
 • zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody;

Wróć