Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy w Iwkowej odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r.

Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy w Iwkowej odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r.

Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy w Iwkowej odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r.

Pracę w kadencji 2014-2018 Rada Gminy rozpoczęła Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Iwkowej Radni zostali po raz pierwszy wybierani w okręgach jednomandatowych i będą reprezentować interesy nas wszystkich, to im zaufaliśmy. 27 listopada o godz.14.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy. Wszyscy nowo wybrani radni otrzymali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające, że zostali wybrani w wyborach samorządowych w dn. 16 listopada 2014 r. Później złożyli ślubowanie, potwierdzając je słowami: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg Zaświadczenie o wyborze na kadencję 2014 – 2018 otrzymał również Wójt Gminy Pan Bogusław Kamiński, który złożył stosowne ślubowanie.

Rada dokonała wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz składy osobowe Komisji Rady Gminy. Na stanowisko Przewodniczącego Rady został wybrana p. Dorota Kwaśna, , a na stanowisko Wiceprzewodniczącego wybrano Pana Kazimierza Pajora. Głosowania odbywały się w sposób tajny.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.	Stanuch Maria – przewodniczący Komisji
2.	Gawełda Mateusz – członek Komisji
3.	Karwala Grzegorz – członek komisji
4.	Pajor Adam – członek Komisji
5.	Figiel Grzegorz – członek Komisji

W skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Porządku Publicznego weszli:

1.	Iwona Czyżycka – Duda – przewodnicząca Komisji
2.	Salamon Agnieszka – członek Komisji
3.	Hajduk Anna – członek Komisji
4.	Durbas Bartłomiej – członek Komisji
5.	Stanuch Maria – członek Komisji
6.	Pajor Adam – członek Komisji

W skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska weszli:

1.	Libront Piotr – przewodniczący Komisji
2.	Bieniek Szczepan – członek Komisji
3.	Filipek Teresa – członek Komisji
4.	Kwaśna Dorota – członek Komisji
5.	Filipczyk Marcin – członek Komisji
6.	Pajor Kazimierz – członek Komisji

Wróć