Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Pierwsze formy wsparcia Uczestników projektu "Jesteśmy Najlepsi" w Gminie Iwkowa

Pierwsze formy wsparcia Uczestników projektu "Jesteśmy Najlepsi" w Gminie Iwkowa

Wraz z Nowym Rokiem ruszyło wsparcie Uczestników projektu "Jesteśmy Najlepsi", w postaci indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, oraz terapii psychologicznej prowadzonej pod kątem aktywności zawodowej i motywacji.

Konsultacje z doradcą mają na celu przywrócenie osób na rynek pracy, zapoznanie z jego realiami, aktualnymi wymaganiami, kierunkiem, w jakim Uczestnik powinien się rozwijać, określić jego indywidualny potencjał.

Terapia psychologiczna prowadzona jest pod kątem przełamywania indywidualnych barier, wzmacniania pozytywnych postaw życiowych i zawodowych, rozwiązywania problemów osobistych, oraz innych potrzeb zgłaszanych przez Uczestników.

W ostatnich miesiącach trwania projektu "Jesteśmy Najlepsi" biorą udział 4 uczestniczki z terenu Gminy Iwkowa, wyłonione w drodze rekrutacji. Poza otrzymanym już wsparciem czeka na nie jeszcze kurs oraz trening kompetencji społecznej. Uczestniczki skorzystają również z działania środowiskowego, oraz otrzymają zaświadczenia o odbyciu udziału w projekcie.

Projekt pn. "Jesteśmy najlepsi" realizowany jest w partnerstwie gmin Czchów (Lider), Gnojnik i Iwkowa (Partnerzy), a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Autor: Durbas Dorota

Wróć