Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

„Plenerowa lekcja historii o naszej niepodległości”

„Plenerowa lekcja historii o naszej niepodległości”

„Plenerowa lekcja historii o naszej niepodległości”, organizowana 15 września 2018 r. podsumowała projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej p.n.: „Żywa lekcja historii o naszej niepodległości”. W trakcie imprezy odbyły się pokazy konne i rekonstrukcje historyczne, inscenizacja słowno-muzyczna i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu grupy „Lachersi”. W ramach realizacji całego zadania udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 56 600,00 zł przeznaczone m.in. na szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, wyjazd do muzeum, przygotowanie i organizację Questu niepodległościowego, wydruk pamiątkowych śpiewników patriotycznych oraz imprezę podsumowującą. Całe działanie sfinansowano w ramach zadania realizowanego ze środków programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Wróć