Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Porozumienie w sprawie DK75

Porozumienie w sprawie DK75

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Iwkowej z inicjatywy Wójta Gminy Iwkowa odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli gmin i miast: Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna, Chełmiec oraz Nowy Sącz w sprawie podpisania wspólnego stanowiska samorządów dotyczącego przebiegu korytarza DK 75.

Działając dla dobra lokalnej społeczności, z myślą o przyszłych pokoleniach, ze świadomością, iż nie ma idealnych rozwiązań, a każda dobra decyzja wymaga olbrzymiej pracy, ale też wielu kompromisów, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie gmin, przez które przebiegają propozycje budowy drogi krajowej GP DK 75, zajęli wspólne stanowisko dotyczące jej przebiegu, wskazując wariant samorządowy stanowiący połączenie komunikacyjne wszystkich gmin i miast.

Wybrano wariant najlepszy z możliwych, dopuszczając późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin, z zachowaniem uzgodnień na granicach terytorialnych.

Stanowisko wypracowane przez samorządy zostanie przekazane Ministrowi Infrastruktury, firmie projektowej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do której należeć będzie ostateczna decyzja o przebiegu drogi.

Wskazany w porozumieniu samorządów przebieg drogi przez Gminę Iwkowa, był wcześniej konsultowany z mieszkańcami jako wariant biały. Został on również zaakceptowany przez Radę Gminy w Iwkowej z uwzględnieniem korekty przebiegu planowanego tunelu, możliwie jak najdalej od istniejących ujęć wody.

 

Wróć