Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!

Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość!” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących do co najmniej jednej z grup:

  • Osoby powyżej 50 roku życia
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Kobiety
  • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.05.2020 r.

Oferujemy:

-        BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;

-        STYPENDUIM SZKOLENIOWE - 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu

-        PŁATNE STAŻE ZAWODOWE - 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu

-        WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO,

-        PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING

-        DODATKOWE FORMY WSPARCIA – dostoswane indywidualnie do każdego uczestnika

Ponadto zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały na zajęcia,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
  • opiekę personelu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 570 400 421
tel. 530 586 153
e-mail: prostudio.mc@gmail.com
e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl

Wróć