Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Postępowanie rektrutacyjne do publicznych przedszkoli i szkół

Postępowanie rektrutacyjne do publicznych przedszkoli i szkół

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/24 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 25 stycznia 2024 r. określone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Iwkowa jest organem prowadzącym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2402144,zarzadzenie-nr-1024-wojta-gminy-iwkowa-z-dnia-25-stycznia-2024-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przep.html

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025.

Wróć