Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Postępy w projekcie "Jesteśmy Najlepsi" w Gminie Iwkowa (kopia)

Postępy w projekcie "Jesteśmy Najlepsi" w Gminie Iwkowa

Uczesnicy projektu "Jesteśmy Najlepsi" z terenu Gminy Iwkowa biorą udział w kolejnych formach wsparcia. Zakończyły się kursy prawa jazdy kategorii B i C, których kursanci zostali zapisani na państwowe egzaminy, a 18 osób wzięło udział w treningu kompetencji społecznych, w czasie którego przełamały swoje indywidualne bariery w kontaktach społecznych, poznały swoje mocne strony, nauczyły radzić ze słabościami i prezentować odpowiednio przed potencjalnymi pracodawcami.

Końca dobiegły również staże zawodowe, z których skorzystały trzy osoby. Pracownicy wykazywali się sumiennością, odpowiedzialnością, a powierzone im zadania wykonywali rzetelnie i ze starannością. Jedna z osób zawarła umowę o pracę i podjęła zatrudnienie.

Kolejne kursy przed nami; dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mają szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami. W bieżącym roku już czterech uczestników projektu podpisało umowy o pracę – połączenie szkoleń z doradztwem zawodowym oraz wsparciem psychologa w zakresie kierunków poszukiwania pracy i określania predyspozycji zawodowych przynosi pożądane efekty, czyli lepsze przygotowanie osób nieaktywnych zawodowo do funkcjonowania na rynku pracy i efektywnego poszukiwania zatrudnienia.

Z uwagi na oszczędności realizacja projektu zostanie przedłużona na rok 2015 – już teraz zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w kolejnej edycji.  

Wróć