Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje;

Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskiewskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatu krakowskiego chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, proszowickiego, wielickiego, brzeskiego, nowosądeckiego i miasta Krakowa.

Wróć