Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

POWIAT BRZESKI Diagnoza Problemów Społecznych dla Powiatu Brzeskiego

POWIAT BRZESKI Diagnoza Problemów Społecznych dla Powiatu Brzeskiego

POWIAT BRZESKI -Diagnoza Problemów Społecznych dla Powiatu Brzeskiego -
kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku uprzejmie informuje, że od
23 maja do 16 czerwca 2024 roku, na terenie naszego powiatu są
realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy
lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i
opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły
podstawę do opracowania dokumentu jakim jest„Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Powiatu Brzeskiego na lata
2025-2032".

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety
internetowej dla mieszkańców znajduje się w poniższym linku:

https://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/ae6f345b54b62379c


Zachęcamy do udziału w badaniu.

 

 

Wróć