Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

PROJEKT PIERWSZY DZWONEK

PROJEKT PIERWSZY DZWONEK

Projekt pn. ''Pierwszy dzwonek'', będzie obejmował udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. 

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych4+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

W zakładce poniżej znajduje się regulamin, z którym powinien zapoznać się każdy wnioskodawca oraz wniosek do pobrania. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej w godzinach pracy ośrodka tj. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

Wróć