Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

Uwagi zgłoszone na pierwszym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Zachęcamy do zapoznania się z projektem.

Uwagi/opinie można zgłaszać  do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.
Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Wróć