Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Propozycja badania gleby

Propozycja badania gleby

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przypominamy,
że do sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej niezbędne jest wykonanie badania gleby (w przypadku wybranych pakietów).


Agroekspert jest innowacyjnym laboratorium badania gleb. Zajmującym się analizą gleb i podłoży pod uprawę
roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych. Posiadającym własne laboratorium analiz chemicznych gleby.
W firmie został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
co zostało potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.
Aby ułatwić Państwu organizację pracy, pobieramy również próbki gleby, wykorzystując technikę GPS.
Próbki gleby można do nas dostarczyć osobiście bądź przysłać pocztą lub kurierem.
Stworzyliśmy nowatorski system do samodzielnego pobierania próbek gleby (https://sq.agroekspert.com)

PROMOCJA
Dla próbek dostarczonych do 31 marca na podstawowe badanie gleby (fosfor, potas, magnez, pH) cena wynosi tylko 10 zł netto
Informacje dotyczące innych analiz na stronie https://www.agroekspert.com/Home/PriceList
(Wykonujemy również badanie zawartości węgla organicznego (próchnica))

 

Autor: Krystyna Gryz

Wróć