Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Przedszkole na szóstkę w Gminie Iwkowa

Przedszkole na szóstkę w Gminie Iwkowa

Gmina Iwkowa realizuje projekt „Przedszkole na szóstkę”, którego celem jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddziały działające w szkołach w Iwkowej, Iwkowej Nagórzu, Kątach, Dobrocieszu i Wojakowej zostaną doposażone w materiały i urządzenia przystosowane do potrzeb dzieci 3 i 4 –l etnich. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w gminie.

Dzięki unijnym funduszom doposażone zostaną przyszkolne place zabaw. Zmodernizowane zostaną także toalety dla potrzeb dzieci i personelu. Kolejnym zadaniem jest zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych, takich jak : meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzętu audio, urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Obecnie realizacja projektu jest na etapie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawierania umów z wykonawcami na wykonacie zaplanowanych w projekcie zadań.

Całkowita wartość projektu wynosi 570 601 zł, i w całości pochodzi ze środków zewnętrznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Barbara Wiśniewska – Kęder
Sekretarz Gminy Iwkowa

Wróć