Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SĄ OBOWIĄZANI DO ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SĄ OBOWIĄZANI DO ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy Iwkowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z tych usług. Umowę należy podpisać z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej (dostępny na stronie internetowej www.iwkowa.pl zakładka: Gospodarowanie odpadami).

W przypadku pytań informacje udzielane są w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8.00 – 17.00; wtorek – piątek w godz. od 8.00 – 15.45 pod nr tel. 14/68 44 010 wew. 29

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.

Wróć