Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Przypomnienie

Przypomnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej przypomina, że od 1 sierpnia 2021 r. można składać w formie papierowej wnioski: o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 01.07.2021 r. w/w wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

-   platformy PUE ZUS,

-   Emp@tia,

-   bankowości elektronicznej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Wróć