Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Rekrutacja do projektu „Rozwiń SKRZYDŁA!”

Rekrutacja do projektu „Rozwiń SKRZYDŁA!”

Rekrutacja do projektu „Rozwiń SKRZYDŁA!”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!

Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

CO OFERUJEMY ?

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe i psychologiczne
 • wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne przed założeniem działalności gospodarczej. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu na staże i spotkania ze specjalistami.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Rozwiń SKRZYDŁA!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub które zostały poinformowane przez pracodawcę
  o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych zwolnieniem z pracy, ponieważ pracodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • odchodzących z rolnictwa.

Wróć