Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży             Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą:


Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach w ramach działania 313, 322, 323  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

  1. Inwestycja została zakończona. Prace odbiorowe trwały w do 30.07.2014r. .
  2. Szacowane dofinansowanie ze środków UE – 250.625,00 zł. Szacowane koszty inwestycji z uwzględnieniem szacowanego dofinansowania z UE na dzień 31.07.2014r  wynoszą:

Kwota ogółem = 1.024.841,61zł.,

w tym:

  1. wnioskowane dofinansowanie   =  250.625,00 zł.
  2. środki własne Gminy Iwkowa   =  774.216,61 zł.

W chwili obecnej zrealizowano prace związane z realizowaną inwestycją i dokonano odbioru wykonanych robót.  Przystąpiono do rozliczenia inwestycji, trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej celem złożenia wniosku o płatność końcową oraz oddaniem obiektu do użytkowania.

Całkowite wyliczenie kosztów inwestycji będzie możliwe po oddaniu obiektu do użytkowania oraz rozliczeniu inwestycji z Urzędem Marszałkowskim . 

Wróć