Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zakaz spalania odpadów

Zakaz spalania odpadów

W związku z pojawiającym się problemem w naszej gminie dotyczącym spalania śmieci na podwórkach, w lasach i posesjach Urząd Gminy w Iwkowej informuje, iż spalanie odpadów jest niedopuszczalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U z 2013 poz. 21 ) art. 155 zabronione jest spalanie odpadów w instalacjach do tego nie przystosowanych a nie stosowanie się do tych przepisów podlega karze grzywny.

Wróć