Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj

Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj

Stowarzyszenie DOBRO-CIESZY w Dobrocieszu złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn. „Młodzi odkrywcy poznają Tatrzański Park Narodowyj”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 2500 złotych. Dotacja proponowana: 2500 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

Ogłoszenie

Wróć