Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania dotyczące wdrażania marki „Śliwkowy Szlak ®”

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania dotyczące wdrażania marki „Śliwkowy Szlak ®”

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania dotyczące wdrażania marki „Śliwkowy Szlak ®”

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty związane z turystyką (przedsiębiorcy, producenci, rolnicy, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, instytucje samorządowe) na spotkania aktywizujące, dotyczące projektu Wdrażanie marki ponadlokalnej „Śliwkowy Szlak ®”. Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły dotyczące uczestnictwa w ww. projekcie oraz współpracy między podmiotami zajmującymi się turystyką.

Więcej informacji o spotkaniach aktywizujących udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'': tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Spotkania są bezpłatne. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką.
W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

Harmonogram spotkań aktywizujących w 2019 roku:

 

Tematyka

Data

Godzina

Miejsce

Gmina

 

Projekt wdrażania marki ponadlokalnej

„Śliwkowy Szlak ®”

6 sierpnia 2019 r.

11.00

Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie

Czchów

 

7 sierpnia 2019 r.

11.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej

 Iwkowa

 

20 sierpnia 2019 r.

11.00

Dwór w Korzennej

 Korzenna

 

22 sierpnia 2019 r.

 

11.00

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej

Łososina Dolna

 

27 sierpnia 2019 r.

11.00

Centrum Kultury w Gnojniku

 Gnojnik

 

28 sierpnia 2019 r.

11.00

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Lipnica Murowana

 

29 sierpnia 2019 r.

11.00

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem

 

Wróć