Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (m.in. grad, nawalny deszcz, powódź, susza itp.) informujemy o możliwości ich zgłaszania. Szacowania strat w gospodarstwach rolnych dokona Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego.

Minimalna powierzchnia uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha (nie dotyczy upraw pod osłonami).

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy w Iwkowej niezwłocznie jednak nie później niż 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód znajdują się na stronie https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html.

 

Wróć