Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Szkolenie dla pomiotów marki lokalnej w ramach operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”

Szkolenie dla pomiotów marki lokalnej w ramach operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty marki lokalnej z obszaru LGD (tj. gmin Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunacjem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w szkoleniach realizowanych z zakresu operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tematem szkolenia będą zagadnienia z zakresu:

  • mechanizmu tworzenia oraz funkcjonowania marki ponadlokalnej,
  • pakietowania oraz sieciowania,
  • prowadzenia działań wizerunkowych i wspólnej promocji,
  • sposobów prowadzenia skutecznej dystrybucji usług/produktów lokalnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do biura LGD (32-861 Iwkowa 759) lub przesłanie jej drogą mailową (email: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

Wróć