Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski!

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
·poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
·od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
·w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
·nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
·nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
·gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
·pielęgniarki/położnej
·lekarską.
w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:
·poradę medyczną
·e–receptę
·e–skierowanie
·e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:
·polskim
·angielskim
rosyjskim
·ukraińskim.

W ramach TP można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego

Więcej informacji na stronie: https://nfz-krakow.pl/kontakt/

 

Źródło: NFZ Kraków

Wróć