Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

VII edycja Nagrody Veritatis Splendor

VII edycja Nagrody Veritatis Splendor

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza VII edycję Nagrody Veritatis Splendor, przyznawanej za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które wspierają budowanie porozumienia między różnymi społeczeństwami, kulturami i religiami, przez zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości oraz ofiarną służbę drugiemu człowiekowi.

Nagroda Veritatis Splendor jest upamiętnieniem osoby świętego Jana Pawła II oraz jego zasług dla dialogu między kulturami. To również uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu jakim jest Małopolska, które ma podkreślać jej tożsamość. Nagroda została ustanowiona także dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku.

Dotychczasowymi Laureatami Nagrody są: siostra Rosemary Nyirumbe (2016), ksiądz Mieczysław Puzewicz (2018), Szpital Uniwersytecki w Krakowie (2020), Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie (2021), Dom Św. Marcina de Porres w Fastowie w UkrainieCaritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Diecezji Tarnowskiej (2022) oraz Fundacja Kromka Chleba w TarnowieFundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim i Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (2023).

Wartość Nagrody wynosi 390 000 zł – w danej edycji może zostać przyznana maksymalnie czterem laureatom. Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.

Termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody upływa 16 września 2024 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Szczegóły na stronie: Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Wróć