Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu kosztów pobytu uchodźców

Wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu kosztów pobytu uchodźców

 Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o przynanie świadczenia pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów pobytu uchodźców.

         W Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 608  opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenia oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 15 marca 2022 r.  w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Świadczenie będzie wypłacane z dołu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468, tel. 14 684 40 10

Wróć