Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Wyborcze zebrania sołeckie

Wyborcze zebrania sołeckie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Iwkowa na wyborcze zebrania sołeckie. 

Proponowany porządek zebrań wiejskich:

 1. Otwarcie zebrana i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej.
 8. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Prezentacja podsumowująca rok 2023.
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań w Gminie Iwkowa.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2397861,zarzadzenie-nr-924-wojta-gminy-iwkowa-z-dnia-25-stycznia-2024-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-724-.html

Poniżej zamieszczamy linki do Statutów poszczególnych Sołectw. Zachęcamy do zapoznanie się z nimi.    

Statut Sołectwa Iwkowa

Statut Sołectwa Wojakowa

Statut Sołectwa Porąbka Iwkowska

Statut Sołectwa Kąty

Statut Sołectwa Dobrociesz

Statut Sołectwa Połom Mały

Statut Sołectwa Drużków Pusty

Wróć