Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Wyższy standard obsługi mieszkańców Gminy Iwkowa

Wyższy standard obsługi mieszkańców Gminy Iwkowa

W miesiącu lipcu 2014 roku zakończyła się realizacja projektu usprawniającego funkcjonowanie Urzędu Gminy w Iwkowej. Realizacja projektu była oparta na wprowadzeniu Wspólnej Metody Oceny CAF. Wdrożenie tej metody jest przedsięwzięciem w ramach wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania jednostką.

Dokonano analizy funkcjonowania Urzędu Gminy. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano mocne strony działalności Urzędu oraz obszary wymagające usprawnień. Poprawy i usprawnienia funkcjonowania Urzędu dokonano zarówno poprzez podnoszenie wiedzy pracowników jak i uzupełnienia braków sprzętowych i wyposażenia. Biorąc pod uwagę zakres zadań poszczególnych pracowników przeprowadzone były szkolenia tematyczne, takie jak : zamówienia publiczne, kodeks postępowania administracyjnego, profesjonalny wizerunek urzędnika, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Excel. Sfinansowano również opłatę za czesne studiów podyplomowych dla 5 pracowników. Dzięki realizacji projektu zakupiono serwer, nowoczesną centralę telefoniczną, NSA do przechowywania danych, UPS, zmodernizowano stronę internetową Gminy Iwkowa oraz wykupiono dostęp do systemu informacji prawnej.

Wielkim osiągnięciem jest fakt, iż wszystkie wymienione wyżej zadnia zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych, nie obciążyły bezpośrednio budżetu gminy.

Realizacja Projektu „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST” miała na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy w Iwkowej.

Wróć